Siz programa yox, program sizə uyğunlaşdırılır!

home img

İNDİVİDUAL PROQRAMLAŞDIRMA KONSULTASİYASI

Sahibkarın faktiki biznes yanaşmaları və gələcəkdə biznesinin nece görülməsi istəyi şirkətimizin biznes analitika şöbəsi tərəfindən analiz olunur, program yekunda tam individual formada təqdim edilir.

BƏSİTLİKDƏN FUNKSİONALLIĞA


Biznesin xarakterinə uyğun olaraq proqramın idarəetmə modulları, tədricən daha funksional modullarla əvəzlənir.

HESABATLILIQProgram sahibkarın biznesi effektiv idarə etməsi üçün zəruri olan maliyyə göstəricilərinə daha sadə və funksional formada nəzarət etmək imkanı yaradır.

BIZNESI AVTOMATLAŞDIRMANIN FAYDALARI

Şəffaflıq - bütün əməliyyatların sənədləri və onların dövriyyəsinə nəzarət imkanı.

Sürətlilik - istənilən yerdən, hər hansı tarix və zaman intervalına məxsus məlumatları, an məqam üçün əldə edə bilmək imkanı.

Operativlik - satış əməliyyatlarının dəqiq və sürətli aparılması nəticəsində müştəri məmnuniyyətinin təmin olunması.

Sistemlilik - iş prosesində görülən işlərin bəlli ardıcıllıqla yerinə yetirilməsinə zəmin yaradır.

feature img
feature img

Dəqiqlik - məlumatların məqsədli və ya bilməyərəkdən təhrif olunması ehtimalını minimuma endirmək.

Hesabatlılıq - gün ərzində sadəcə satış və alış əməliyyatlarını etməklə çoxlu sayda hesabat formalarında məlumatların öz əksini tapması.

Təhlükəsizlik - məlumat itkisinin və oğurlanması ehtimalının sıfıra endirilməsi

Mərkəzləşdirmə - birdən çox ticarət obyektlərinin vahid mərkəzdən idarə edilməsi və sistemə nəzarət olunması.

Rahatlıq - kağızlar, kitabçalar və s. üzərində çoxlu sayda qeydlərin aparılması, arxivlərin saxlanılmasına ehtiyac qalmır və s.

Bizimlə Əlaqə

Bakı şəhəri, Sədərək T.M., Elit korpusu giriş 10, 2-ci mərtəbə

(+994) 12 310 02 01 / (+994) 50 285 79 47

office@updategroup.az